REGULAMIN PROMOCJI „Szóste okno -99%”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Organizatorem promocji pod nazwą „Szóste okno -99%” jest Moto Blend Tomasz Nachtman z siedzibą ul. Meander 14/32 02-791 Warszawa, NIP: 9512201195, REGON: 141262512.

2.       Promocja obowiązuje jedynie na zakupy złożone w sklepie internetowym www.motoblend.pl

3.       Promocja obowiązuje od 8 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.  

§2 DEFINICJE

1.       Uczestnik Promocji- pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Promocja nie obowiązuje dla klientów hurtowych.

2.       Promocja- akcja promocyjna pod nazwą „Szóste okno -99%” skierowana do Uczestników Promocji.

3.       Produkt promocyjny- produkt należący do kategorii OKNA, tj: okna boczne, okna dachowe, wentylatory

4.       Rabat- możliwa do uzyskania przez Uczestnika Promocji, w ramach Promocji korzyść w postaci obniżenia ceny Produktu o określoną procentowo wartość. Wartość przyznawanego Rabatu zależna jest od ilości zakupionych w ramach jednej transakcji Produktów promocyjnych. Rabat naliczany jest od wartości (ceny) najtańszego Produktu nabytego w ramach jednej transakcji. Rabat ma charakter jednorazowy i nie podlega sumowaniu.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie w okresie obowiązywania Promocji, zakupu w Sklepie internetowym przy spełnieniu warunków i na zasadach opisanych w punkcie „ZASADY PROMOCJI” w niniejszym Regulaminie.

§4 ZASADY PROMOCJI

1.       Uczestnik Promocji kupując wymaganą w ramach Promocji ilość Produktów promocyjnych, w ramach jednej transakcji otrzymuje Rabat w wysokości ustalonej według założeń:

a.       Przy zakupie trzech Produktów promocyjnych- Rabat 40% naliczany od ceny najtańszego z nich,

b.       Przy zakupie czterech Produktów promocyjnych- Rabat 60% naliczany od ceny najtańszego z nich,

c.       Przy zakupie pięciu Produktów promocyjnych- Rabat 80% naliczany od ceny najtańszego z nich,

d.       Przy zakupie sześciu Produktów promocyjnych- Rabat 99% naliczany od ceny najtańszego z nich,

2.       Po spełnieniu przynajmniej jednego z wyżej wymienionych założeń rabat naliczany jest automatycznie.

3.       Rabat dotyczy ceny Produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia.

4.       W przypadku, gdy cena dwóch lub większej ilości Produktów promocyjnych zakupionych przez Uczestnika Promocji w ramach jednej transakcji jest jednakowa, rabat naliczony zostanie tylko na jednym z ich.

5.       W koszyku zakupowym muszą znajdować się jedynie produkty z kategorii Okna. Jeżeli Uczestnik promocji chce zakupić produkty z innych kategorii musi dokonać zakupu w ramach oddzielnej transakcji.

§5 ZWROT PRODUKTU. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTYEJ NA ODLEGŁOSĆ

1.       Uczestnik Promocji ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że Uczestnik Promocji złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

2.       Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika Promocji od umowy sprzedaży zawartej w ramach Promocji powoduje utratę Rabatów przyznanych Uczestnikowi promocji tytułem udziału w Promocji. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich przyznanych Rabatów.

3.       Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika promocji do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4.       Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym paragrafie Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku wad Produktu lub gdy Produkt ten jest niepełnowartościowy.

§6 OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA Z PROMOCJI

1.       Ilość Produktów promocyjnych dostępnych w Promocji jest ograniczona. Informacja o dostępności Produktów promocyjnych udostępniana jest na stronie sklepu internetowego. Organizator zastrzega sobie możliwość wystąpienia braku poszczególnych Produktów promocyjnych z uwagi na ich wyprzedanie.

2.       Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami, kodami rabatowymi, które obowiązują w sklepie internetowym.

3.       Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub wymianie na inny środek płatniczy.